سر و ته مقاله | دو کلوم حرف جیز

آقا رفتیم تو سالِ دویم! زکی..! کی می‌ره این همه راهو..! احمد آقا قاطی پاتی بین خودمون باشه..! صداشو در

بیشتر بخوانید

دیدگاه | ترامپ و سوراخ خلا

تویتی از دونالد ترامپ منتشر شد که به چهار نمایندۀ دموکرات کنگره می‌گوید: «برگردین وطنتون و آن جا را درست

بیشتر بخوانید

تحلیل مَحلیل ورزشی | پیروزی‌های والیبال نشان داد: «ایرانی جماعت بدون امکانات بهتر نتیجه می‌گیرن!»

احمدآقای قاطی پاتی باریکلا به این برو بچ والیبال چی! یعنی کیف کردم. این فوتفالچی‌ها برن یاد بگیرن! نمی‌خوام بگم

بیشتر بخوانید