نتانیاهو این جا نیست!

خبرگزاری‌ها: وزیر امور خارجۀ عربستان مدعی شد که نتانیاهو این جا نیست. msn agency cartoon©۲۰۲۰ msn-agancy.ir Haidar Sohaili Esfahani

بیشتر بخوانید

مجلۀ فکاهی ملانصرالدین، شمارۀ ۲۳

سال دوم، شمارۀ ۱۱

بیشتر بخوانید

آینه! آینه!

خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین حیدر سهیلی اصفهانی msn agency cartoon©۲۰۲۰ msn-agancy.ir Haidar Sohaili Esfahani پمپئو: ایران در انتخابات آمریکا دخالت می‌کند!

بیشتر بخوانید

مجلۀ فکاهی ملانصرالدین، شمارۀ بیست، تیر ماه ۹۹

بیشتر بخوانید

مجلۀ فکاهی ملانصرالدین، شمارۀ نونزدهم، خرداد ماه ۹۹

بیشتر بخوانید

ایست بازچُسی..!

طرح تکریم از قاچاقچیان در مرزهای ایران و افغانستان msn agency cartoon©۲۰۲۰ msn-agancy.ir Haidar Sohaili Esfahani

بیشتر بخوانید

بلاخره در خانه بمانیم یا نمانیم! # زمین‌لرزۀ تهران

بیشتر بخوانید

الفراریه!

لشیخ المچل، اشعر الشعرای یخته دل آمد آن ویروس، بی شال و کلاه      الفرار..! سهم ما از حمله‌اش، افسوس و

بیشتر بخوانید