نامۀ بوریس جانسون به دونالد ترامپ

خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین اثر حیدر سهیلی اصفهانی درگذشتۀ سبک زیبایی بود که برای بررسی مواضع واقعیِ شخصیت‌ها و سیاستمداران کشورها

 16 total views

بیشتر بخوانید