دفاع بولتون از ترامپ در کنگره | مسخره است، نه!؟

خبرگزاری‌ها: جان بولتون قرار است، برای دفاع از دونالد ترامپ، در جلسۀ استیضاح کنگره شرکت کند. خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین حیدر

 15 total views

بیشتر بخوانید