تبرئه(Acquit)

خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین حیدر سهیلی اصفهانی msn agency cartoon©۲۰۲۱ msn-agency.ir mollanasroddin-magazine.ir Haidar Sohaili Esfahani Email: info@msn-agency.ir

بیشتر بخوانید

پمپئو: به خدا این دفعه راست می‌گم!

وزیر امور خارجۀ در حال دردبدری آمریکا، ضمن تاکید مجدد بر حمایت ایران از القاعده، با صدای بغض‌آلودی اعلام کرد:

بیشتر بخوانید