گاف‌های بی‌پایان بایدن..!

– بایدن: در جنگ با… ایران… کلی کشته دادیم..! تعداد … قربانیان کرونا… در آمریکا… بیشتر از …۲۰۰ میلیون نفر

 720 total views

بیشتر بخوانید

مجلۀ فکاهی ملانصرالدین | ۳۰

سال سوم، شمارۀ ششم برای ورق زدن و مطالعۀ مجله، روی شکلک زیر کلیک کنید:  4,811 total views

 4,811 total views

بیشتر بخوانید

Angry Missiles

خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین حیدر سهیلی اصفهانی msn agency cartoon©۲۰۲۱ Haidar Sohaili Esfahani Email: msn.agency.ir@gmail.com  2,348 total views

 2,348 total views

بیشتر بخوانید

مار و پلۀ انتخابات

 127 total views

 127 total views

بیشتر بخوانید

رد شکایت

Supreme Court rejects final Trump bid to nullify 2020 election results! دادگاه عالی فدرال، آخرین شکایت ترامپ را دربارۀ نتایج

 145 total views

بیشتر بخوانید

Wendy sherman

خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین حیدر سهیلی اصفهانی msn agency cartoon©۲۰۲۱ https://msn-agency.ir/ Haidar Sohaili Esfahani Email: info@msn-agency.ir  186 total views

 186 total views

بیشتر بخوانید

مجلۀ فکاهی ملانصرالدین | شمارۀ ۲۸

سال سوم- شمارۀ چهارم برای ورق زدن و مطالعۀ مجله، روی شکلک زیر کلیک کنید:  184 total views

 184 total views

بیشتر بخوانید