-حسن روحانی در جلسه هیات دولت گفت: سرعت قلم تیم‌های مذاکره اتمی در وین«کند شده»…

  • روحانی: به نظرتون سرعت قلمِ تیم‌های مذاکره کننده یخته کند نشده..؟

خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین

حیدر سهیلی اصفهانی

msn agency cartoon©۲۰۲۱

https://msn-agency.ir/

https://mollanasroddin-magazine.ir/

Haidar Sohaili Esfahani

Email: info@msn-agency.ir

شاید این را هم بپسندید