آینه! آینه!

خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین

حیدر سهیلی اصفهانی

msn agency cartoon©۲۰۲۰

msn-agancy.ir

Haidar Sohaili Esfahani

پمپئو: ایران در انتخابات آمریکا دخالت می‌کند!

سخنگوی وزارت امورخارجۀ ایران: وزیر امور خارجۀ آمریکا در آینه نگاه کند.

پمپئو: دخالت کن‌ها!

خطیب‌زاده: آینه! آینه!

شاید این را هم بپسندید