خواسته‌های واقعی ملت عراق

Estimated read time ۰ min read

فوتومونتاژ: حیدر سهیلی اصفهانی

خبرگزاری فکاهیِ ملانصرالدین

خواسته‌های ملت: فرصت‌های شغلی، مسکن، برق، مبارزه با فساد، مبارزه با بیکاری

خواسته‌های بازماندگان صدام: ایران بیرون برو!

Loading

You May Also Like