خواسته‌های واقعی ملت عراق

فوتومونتاژ: حیدر سهیلی اصفهانی

خبرگزاری فکاهیِ ملانصرالدین

خواسته‌های ملت: فرصت‌های شغلی، مسکن، برق، مبارزه با فساد، مبارزه با بیکاری

خواسته‌های بازماندگان صدام: ایران بیرون برو!

 182 total views,  2 views today