مزایدۀ شمار کشته‌های آبان

خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین

این کارتون صرفا دربارۀ تلاش فرقۀ رجوی برای سوءاستفاده از ماجرای شورش آبان ماه است و هیچ منظور دیگری را تعقیب نمی‌کند. خصوصا آن که بی‌طرفانه است و در هواداری از کسی نیست.

مرگ مظلومانۀ هر شهروند بی‌گناه ایرانی، از نظر خبرگزاری ملانصرالدین محکوم و ناپذیرفتنی است.

شاید این را هم بپسندید