وزیر دفاع آمریکا: من هم همین پنج شنبه شنیدم!

خبرگزاری‌ها: وزیر دفاع آمریکا از تلفات انسانی حمله به عین الاسد اظهار بی اطلاعی کرد!

خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین

حیدر سهیلی اصفهانی

mollanasroddin-magazine.ir

 111 total views,  1 views today