به حق هر چی مرده، احمدی بر می‌گرده!

خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین

شبکه‌های اجتماعی: تلاش هواداران نامزدهای خاص برای بازگرداندن نامزدهای خود به مجلس، در پوستین سلطنت‌طلبی و تبلیغ ضد انتخابات برای کاهش حضور به حداقل ممکن!

mollanasroddin-magazine.ir

 132 total views,  1 views today