به حق هر چی مرده، احمدی بر می‌گرده!

۱ min read

خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین

شبکه‌های اجتماعی: تلاش هواداران نامزدهای خاص برای بازگرداندن نامزدهای خود به مجلس، در پوستین سلطنت‌طلبی و تبلیغ ضد انتخابات برای کاهش حضور به حداقل ممکن!

mollanasroddin-magazine.ir

Loading

You May Also Like