افغانستان از هر چی دو تا دارد!

در پی تحلیف دو رئیس‌جمهوری در افغانستان، از این پس مقرر شده است که این کشور از این پس، از هر مقامی دو تا داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین، این روند دو تا شدن همه چیز، از چند سال پیش شروع شد. هنگامی که طالبان به دو طالبان تقسیم شد و از درون آن داعش هم شکل گرفت.

اکنون هم قرار شد افغانستان دو رئیس‌جمهوری داشته باشد.

با تحلیف دو رئیس‌جمهوری، طبیعتا، دو کابینه شکل خواهد گرفت و از هر وزیر هم دو تا خواهند داشت؛ دو تا وزیر داخله، دو تا وزیر خارجه، دو تا وزیر معارف تا آخر… هر ولایت افغانستان هم دو والی و هر ولسوالی، دو ولسوال خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار ما، قرار است در پایان این برنامه، دو افغانستان هم داشته باشیم. آن هم در صورتی که طالبان نخواهد سهمی هم برای خود بردارد.

شاید این را هم بپسندید