معتادان هم از مزایای کرونا برخوردار می‌شوند

طبق آخرین تصمیمات برای مبارزه با کرونا، مقرر شد معتادان هم از سهمیۀ الکل کرونا برخوردار شوند

به گزارش خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین، این تصمیم اخیرا در ستاد مبارزه با مثانول خواران کرونایی اتخاذ شد تا برای مشروب‌خوران دائم الخمر، سهمیۀ الکل هفتاد درصد در نظر گرفته شود. به شرط آن که بخشی از آن را به سر و بدن خودشان هم بکشند.

این تصمیم برای جلوگیری از خوردن مثانول اتخاذ شده است. آخه الاغ مثانول می‌خورن؟ ببخشید کنترلم را از دست دادم.

رئیس ستاد که مست و ملنگ بود، خطاب به خبرنگار ما گفت: «داداش خیلی جیگری..!» اوه، ببخشید، منظور ما این بخش نبود. او پس از دو تا سیلی جانانه، در پاسخ به خبرنگار ما که از او نام و مقامش را پرسید، گفت: «من یه پرنده‌ام، آرزو دارم که یارم باشی!»

در نهایت، نفهمیدیم نامش چیست، اما در پاسخ به پرسشی دربارۀ علت این تصمیم گفت: «ببین! هوع! کسی که الکل هفتاد شتیل بزنه، عنشم هم ضدعفونی می‌کنه. تو راهی؟ یعنی حواست هست؟»

 خبرنگار ما پاسخ داد: «داداش تو راهم، اون هم چه جورم. بزن تو رگ که باهاتم!»

خبرنگار ما فعلا در بخش آی سی یو بستری است. تنظیم خبر هم افتاد گردن من بدبخت!