رد شکایت

Supreme Court rejects final Trump bid to nullify 2020 election results!

دادگاه عالی فدرال، آخرین شکایت ترامپ را دربارۀ نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر رد کرد!

خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین

حیدر سهیلی اصفهانی

msn agency cartoon©۲۰۲۱

https://msn-agency.ir/

Haidar Sohaili Esfahani

Email: info@msn-agency.ir