هزینۀ گاز ایران را هشیار زیباری بپردازد!

وزیر نیروی عراق، با انتقاد از کاهش حجم گاز وارداتی از ایران، به سبب بدهی سنگین عراق، تاکید کرد که هزینۀ گاز واراداتی را باید هشیار زیباری بپردازد.

به گزارش خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین، عادل کریم، سرپرست وزارت نیروی عراق، طی سخنانی گفت: “ایرانی‌ها می‌گن که باید پول بدین تا گاز بدیم. رفتیم پول بگیریم، می‌گن نصف شبی، هشیار زیباری و بعضی از رفقا که اسمشون را نمی‌برم، خزانه را خالی کردن. پس اگه این طوریه، هشیار زیباری، هزینۀ گاز ایران را از جیب بده و بذاره تنگ همون پول‌هایی که بلند کرده…”

از سوی، دیگر، دادگاه عالی قضایی عراق، از هشیار زیباری خواست تا پول‌هایی که خورده «أخ» کند! و تا آن زمان، اجازۀ نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. برهم صالح، رئیس‌جمهوری فعلی که ماشالله هزار ماشالله دستش از هر گونه آلودگی پاکه و هر وقت خلا می‌ره دستش را می‌شوره، با شنیدن بیانیۀ دادگاه عالی، بعد از یک شیشکی، خطاب به هشیار گفت: “هشیار ژوون! از روزی که رئیس‌جمهوری شدی، ما را تحویل نمی‌گیری!”

شرح کارتون سیاسی

  • وزیر نیروی عراق: برای پرداخت بدهی ایران بودجه نداریم!
  • دادگاه عالی عراق، هشیار زیباری را به سبب اتهام فساد، از نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری عراق منع کرد.

شاید این را هم بپسندید