بورس چرا پسه؟ چی‌چیمون مثل همه کسه؟

 یکی از کارشناسان اعلام کرد که سال گذشته وضعیت بازار سرمایه هم خراب بود.

به گزارش خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین، از این کارشناس خواسته شد که یکی از حوزه‌های اقتصادی را که وضعیتش خوب بود، بیان کند. او بعد از کلی فکر کردن، گفت: “جیب بعضی از آقایون که توو کار ارز و طلا بودند.”

از او پرسیدند چرا وضعیت بازار سرمایه پسه؟ پاسخ داد: “اقتصاد این مملکت چی‌چیش مثل همه کسه؟”

شاید این را هم بپسندید