گزینش درست مسئولان جلوی فساد را می‌گیرد

گزینش درست مسئولان جلوی فساد را می‌گیرد یکی از بزرگان در هفتۀ گذشته فرمودند که گزینش درست مسئولان جلوی فساد را می‌گیرد. کارشناسِ مجلۀ فکاهیِ ملاصرالدین، ضمن اشاره به این خبر تاکید کرد: با دستیابی به چنین دستآوردی احتمالا از این پس باید فساد کاهش یابد. چون قطعا قبلا فقط کلمۀ گزینش کشف شده بود و همۀ ادارات صرفا واحدی به نام گزینش داشتند. اما حالا واحدی به نام گزینش درست شکل خواهد گرفت که کارش انتخاب و گزینش درست مسئولان خواهد بود. ایشان همچنین فرمودند: با دادنِ حقوقِ مکفی به مسئولان، آن‌ها را در برابر اغوای ارباب رجوع صیانت کنید. این هم راه‌کار خوبی است. چون پیش از این، مسئولان با کمک اختیاری یا اجباری ارباب رجوع توانسته بودند به حقوق‌ها و درآمدهای چند میلیاردی دست بیابند. قطعا اگر از این پس، رسما به مسئولان حقوق‌های چند میلیاردی و نجومی بدهند، آن‌ها هیچ ضرورتی برای خفت کردنِ ارباب رجوع نخواهند داشت.

شاید این را هم بپسندید