شرکت ایران خودرو برای داخلی سازیِ قطعات، فراخوان داد

شرکت ایران خودرو برای داخلی سازیِ قطعات، فراخوان داد شرکت صنعتیِ ایران خودرو با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که راستای تحققِ اقتصاد مقاومتی و مبارزه با تحریم ظالمانه و نیز استفاده از تخصص کارشناسان داخلی، از کارشناسان و دانشگاهیان، دعوت به همکاری کرد. به گزارش خبرنگار مجلۀ فکاهیِ ملانصرالدین، در گفتگو با یکی از مسئولانِ تخیلی این شرکت، از او پرسید: “پس تا حالا که اقتصاد مقاومتی نبود، قطعات خودروهای ایرانی را کجا می‌ساختید؟” ایشان با لبخندی موذیانه پاسخ داد: “چین!” خبرنگار مجلۀ ملانصرالدین افزود: “پس این خودکفایت که این همه مدت در بوق و کُرنا کرده بودی، تو حلقم!” مسئول مربوطه پاسخ داد: ” برو گمشو بچه پر رو!”

شاید این را هم بپسندید