از سوی عضو کمیسیون برنامه و بودجه انجام شد: رد ادعای حاجی‌بابایی درباره «تغییر قانون بودجه از در پشتی مجلس»

  • ببخشین! تغییر بودجه، این جا انجام می‌شه؟
  • نه خیر! این جا فقط بودجه مصرف می‌شه… تغییر بودجه، جای دیگه است.

شاید این را هم بپسندید