در حاشیۀ انتقاد از زنگنه، برای فروش نفت از طریقِ دلالان داخلی

  • چرا نمی‌ذاری عده‌ای دلسوز، تحریم‌ها را دور بزنن و نفت برفوشن؟ ببین همه صف به صف وایسادن!
  • زنگنه: چرا نمی‌ری از سربازان گم‌نام بپرسی تا حالا چند تا از این دلسوزها را گرفتن؟

شاید این را هم بپسندید