ظریف: راه حل خروج آبرومندانه آمریکا از شرایط فعلی وجود دارد

وزیر امورخارجه تاکید کرد: آمریکا می‌تواند هم آبروی خود را حفظ کند و هم مشکلات خود را با ایران برطرف کند.

او در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین، در این باره که «آقای دکتر آخه چطوری هم آبروش را حفظ کنه و هم مشکلاتش را با ایران حل کنه؟» گفت:
-«کافیه برگرده به برجام و بی‌خیال همۀ اون رجزها و شاخ و شونه کشیدن‌هاش بشه…»
خبرنگار ما گفت:

-آقای دکتر یعنی بی‌تعارف بگه : «غلط کردم!»
دکتر ظریف پاسخ داد: «ای همچین! یه چیزهایی تو همین مایه‌ها..!»

شاید این را هم بپسندید