موگرینی گفت: این ستکس عملیاتی شده و مشکلی ندارد

مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا ضمن تاکید بر این خبر، از ایرانیان خواست که به تعهدات خودشان بازگردند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین، موگرینی خاطرنشان کرد که مشکل اصلی «این ستکس» نیست و ایرانیان نباید از بابت این ستکس مشکل داشته باشند. او در پاسخ به این که مشکل اصلی چیست، گفت:

«مشکل اصلی مال اون ستکس است. این ستکس، راهکار بسیار فعال و خوبی است که شما هر بار می‌توانید با تهیۀ کوزه‌ای، آن را سرش بگذارید و آبش را بخورید. مشکل ما اون‌ستکس است که طبق آن قرار است بر اساس آن، پول به اینستکس تزریق شود و شرکت‌ها با ایران معامله کنند. هر بار از شرکت‌ها و کشورهای اتحادیۀ اروپا می‌خواهیم به آن توجه کنند و در آن فعالیت کنند، دوستانه به ما لایک می‌دهند. همان حرکتی که شما ایرانی‌ها به آن می‌گویید بیلاخ!»

شاید این را هم بپسندید