آمریکا و طالبان در آستانۀ دستیابی به توافق نهایی در مذاکرات دوحه | طالبان مسئولیتِ انفجار شدید کابل را برعهده گرفت

خبرگزاری فکاهیِ ملانصرالدین | حیدر سهیلی اصفهانی

 270 total views,  2 views today