بیا ایران رو منزوی کنیم، من و تو! تو دست منو بگیر و من دامنِ تو!

خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین- حیدر سهیلی اصفهانی

خبرگزاری‌ها: درخواست وزیر امور خارجۀ آمریکا از همتای مغربیش، برای منزوی کردن ایران

وزیر امور خارجۀ مغرب: ما که با ایران رابطه نداریم!؟

پمپئو: عه! ندارین!؟ داشتن ها! باز هم نگاه کن!

شاید این را هم بپسندید