در اعتراض به سخنان زینب ابوطالبی: هر کس آرامش و صلح می‌خواهد، پس برود!

این کارتون را تقدیم به همۀ اقشار ملت ایران می‌کنم که از سخنان توهین آمیز این دخترک خشمگین شدند. آخرین کسی که گفت: هر کس نمی‌خواهد، پس برود، سال‌ها پیش در غربت مرد!

خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین- حیدر سهیلی اصفهانی

mollanasroddin-magazine.ir

شاید این را هم بپسندید