خبرگزاری‌ها: آمریکا دربارۀ شهادت سردار قاسم سلیمانی، به سازمان ملل توضیح داد.

خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین

اثر حیدر سهیلی اصفهانی

ترامپ: این جوری شد دیگه! راستی! تو چرا شاخ‌هات اینقذه دراز شده!؟

نماد سازمان ملل: آخه همون طور که تو خیال کردی، من گاوم! تو بگو: چرا دماغت اینقذه دراز شده!؟

mollanasroddin-magazine.ir

شاید این را هم بپسندید