پمپئو: به خدا این دفعه راست می‌گم!

وزیر امور خارجۀ در حال دردبدری آمریکا، ضمن تاکید مجدد بر حمایت ایران از القاعده، با صدای بغض‌آلودی اعلام کرد: “به خدا این دفعه دیگه راست می‌گم!”

به گزارش خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین، وزیر امور خارجۀ در حال دربدری آمریکا، در پاسخ به پرسشی دربارۀ رسوایی کنگره پاسخ داد: ” به خدا راست می‌گم: ایران داره از القاعده حمایت می‌کنه!”

پس از اصرار خبرنگار در این باره که “سئوال دربارۀ رسوایی هجوم به کنگره بود، ما به ایران چی کار داریم”، پاسخ داد: ” صد دفعه هم دربارۀ اسمشو نگو، از من بپرسین، باز هم دربارۀ ایران حرف می‌زنم!”

خبرنگار خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین گفت: “خب جهنم و ضرر! دربارۀ ایران می‌خواهی چی بگی؟ می‌خوای بگی که مثلا از القاعده حمایت می‌کنه و از داعش، همش هم دروغه!”

پمپئو در حالی که می‌رفت راستی راستی گریه کنه، جواب داد: ” به خدا راست می‌گم! اون‌هایی که دروغ بود مال من نبود. اون‌ها را محمد بن سلمان بهم گفته بود. اما این‌ها دیگه خیلی موثقه!”

خبرنگار ما پرسید: ” خب منبعت کیه؟”

پمپئو پاسخ داد: “این خبر را شخص شخیص بنیامین نتانیاهو به من گفت!”

همۀ خبرنگاران هو کردند و خبرنگار ما گفت: ” برو بینیم بابا! این که خودش سردستۀ دروغگوهاست!”

پمپئو با عصبانیت جواب داد: ” دیگه از این حرف‌ها نزنی ها! اگه از این حرف‌ها زدی فلفل می‌زارم دهنت! به من قول داده، اگه این اطلاعات مهم را همه جا پخش کنم، تو دستگاه خودش کاری به من می‌ده…ترا به خدا! شما هم کمک کنین… من زن و بچه دارم!” 

شاید این را هم بپسندید