فراموشتان نمی‌کنم!

ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، خطاب به افغانی‌هایی که امکان خروجشان از افغانستان میسر نشد، گفت: “من شما را فراموش نخواهم کرد!”

به گزارش خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین، او در حالی که آه می‌کشید و ترانۀ “فراموشت نمی‌کنم هیچ گاه! آه! آه!” را زمزمه می‌کرد، با لحن شاعرانه‌ای گفت: “هر کس شما را فراموش کند، من یکی شما را هیچ گاه فراموش نخواهم کرد!”

همسر ینس استولتنبرگ، در گفتگو با خبرنگار ما تاکید کرد که این روزها ینس حالت شاعرانه‌ای به خود گرفته است. گیتار پسرمان را می‌گیرد و به حیاط خانه می‌رود و ترانۀ “فراموشت نمی‌کنم هیچ گاه! آه! آه!”را با صدای گوشخراشی می‌خواند و بلنگ و بلنگ روی سیم‌های گیتار می‌زند.

خبرنگار ما پرسید: مگر ایشان نواختن گیتار بلدند؟

همسرش پاسخ داد: “مشکل دقیقا همین است! امیدوارم هر چه زودتر او بتواند به حالت عادی بازگردد تا من و پسرم بتوانیم بخوابیم.”

شاید این را هم بپسندید