انقراض هنرمندان

بر اساس پژوهش‌های اخیر، گونۀ هنرمندان طی چند سال آینده منقرض خواهد گشت.

به گزارش خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین، علت اصلی انقراض این گونه، از بین رفتن بستر وجودی آن‌هاست. به این معنی که اصولا علت غایی وجود هنر به کلی زیر سئوال رفته است و به همین شکل، هنرمندان نیز علت وجودی خود را از دست خواهند داد.

یکی از متخصصان این حوزه، به خبرنگار ما گفت: ” مولوی نخستین کسی بود که خبر این انقراض را به هنرمندان داد و تاکید کرد: ” طبق این مطالعات، نه اصلا کسی دیگه کاری به هنر داره و نه جز هنر خوردن و نوشیدن و قر دادن و یه چیز دیگه که نباید گفت، اصولا چیز دیگه‌ای باقی می‌مونه. هر کی این هنرها را داره، جاش خوبه. شکم و زیر شکم..!”

خبرنگار ما تاکید کرد: “بابا فهمیدیم دقیقا کجا را می‌گی، نمی‌خواد هی آدرس بدی! پس به این ترتیب باید به هنرمندان گفت: روزتان خجسته و مبارک تا روز انقراض ایشالله!”

شاید این را هم بپسندید