سقوط سنگین سهام سنگ پای قزوین در بورس نیویورک

Estimated read time ۰ min read

در پی سخنرانی نمایندۀ اسرائیل در آژانس بین المللی انرژی اتمی، سهام سنگ پای اسرائیل، با جهشی خیره کننده، سهام همتای قزوینی خود را پشت سر گذاشت و با فاصلۀ زیادی در صدر سهام بورس نیویورک قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین، از بورس وال استریت، کارشناسان صعود خیره‌کنندۀ سهام سنگ پای اسرائیل را رویداد قرن نام نهاده‌اند.

نمایندۀ اسرئیل در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در جریان سخنرانی خود، ایران را به فریبکاری متهم و اعلام کرد که این کشور پنهانی در حال تولید جنگ افزار هسته‌ای است.

او در پاسخ به پرسش خبرنگار ما دربارۀ تولید صدها جنگ افزار هسته‌ای در اسرائیل، این موضوع را حوالۀ جای خاصی از بدنش کرد؛ کصافط..!

Loading

You May Also Like