طالبان: همبسته کردن مردم افغانستان

یکی از مسیولان طالبان اعلام کرد: اگر هر گونه بند و بستی در افغانستان صورت می‌گیرد، برای ایجاد همبستگی است و لا غیر!

به گزارش خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین، این مسیول طالبان، تاکید کرد: ” ما به دو شکل همبستگی ایجاد می‌کنیم. یکی این که هر کدام از افغانی‌ها را با طناب می‌بندیم تا با خودش همبسته بشود. بعد افغان‌ها را چند تا چند تا به همدیگر می‌بندیم تا با هم همبسته بشوند. بعد هم همه را می‌بریم در یک ساختمان بزرگ، همه را با هم آن جا همبسته می‌کنیم.”

خبرنگار ما پرسید: “احیانا، آن ساختمان بزرگ اسمش زندان نیست؟”

مسیول طالبان پرخاش کرد که “خفه! می‌خوای ببرم همین حالا همبسته‌ات کنم تا پدر پدرسوخته‌ات در بیاد؟”

شاید این را هم بپسندید