سیاست هردوانۀ مکرون | آمانوئل مکرون، متحد چپ اندر قیچی ترامپ

رئیس‌جمهوری فرانسه در دیدار با همتای آمریکایی‌اش اعلام کرد که ما با آمریکا کاملا هم فکریم.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاریِ فکاهیِ ملانصرالدین، مکرون در دیدار با ترامپ گفت: «ما با آمریکا در قبال ایران، کاملا هم فکریم. یعنی هم می‌خواهیم آن‌ها بمب اتمی نداشته باشند. هم فعالیت هسته‌ای آن‌ها مهار شود. هم موشک نداشته باشند و هم در سطح منطقۀ خاورمیانه نفوذشان مهار شود. در عین حال، با مواضع اروپایی‌ها دربارۀ برجام همراهی می‌کنیم و خواستار تداوم برجام هستیم.»

 مکرون در پاسخ به سئوالِ خبرنگار خبرگزاریِ فکاهیِ ملانصرالدین، در بارۀ موضع پاریس درقبال برگزیت تاکید کرد: «ما هم خواستار حفظ موجودیت انگلستان در اتحادیۀ اروپا هستیم و هم می‌خواهیم که هر چه زودتر انگلیسی‌ها از اتحادیه بیرون بروند تا تکلیف ما مشخص شود.»

 خبرنگار ما پرسید: «دربارۀ طلاق احتمالی ملانیا ترامپ از شوهرش دونالد نظرتان چیست؟» مکرون پاسخ داد: «ما هم خواستار اعطای حق طلاق به ملانیا هستیم و هم هم می‌خواهیم که دو طرف، از طلاق خودداری کنند.»

 رئیس‌جمهوری فرانسه، در ادامه دربارۀ سیاست‌های دولتش دربارۀ شورش‌های پاریس تاکید کرد: «ما هم حق جلیقه زردها را در برگزاری تظاهرات تائید می‌کنیم و هم در صورت برگزاری هرگونه تظاهراتی، آن را به شدت سرکوب می‌کنیم.»

 خبرنگار ما در پایان پرسید: «شما برای دسر پس از شام معمولا چی می‌خورین؟ خربزه یا هندوانه؟»

 مکرون پاسخ داد: «هردوانه!»

شاید این را هم بپسندید