دفاع بولتون از ترامپ در کنگره | مسخره است، نه!؟

خبرگزاری‌ها: جان بولتون قرار است، برای دفاع از دونالد ترامپ، در جلسۀ استیضاح کنگره شرکت کند.

خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین

حیدر سهیلی اصفهانی

mollanasroddin-magazine.ir

شاید این را هم بپسندید