عراقچی: «به حضرت عباس! هیچ گونه مذاکرات مستقیم و غیر مستقیمی با آمریکا نداشته‌ایم.»

معاون وزیر امور خارجۀ کشورمان گفتند: “به پیر به پیغمبر، حضرت عباس، امامزاده صالح تجریش، اصلا مذاکره نداشتیم. نه مستقیم و نه غیر مستقیم و نه اریبی!”

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فکاهیِ ملانصرالدین؛ “بهش گفتم سیخ تو چشام نگاه کن که مذاکره کردی یا نه!” اولش نگاه کرد، بعد یهو چشاشو دزدید… به همه گفتم دیدین! دیدین چشاشو دزدید… بهش گفتم: “راستشو بگو! با اون شماره تلفن تماس نگرفتی؟

آقای عراقچی گفت: ” نه به خدا! نه به پیغمبر!”

خبرنگار ما پرسید: “یعنی شبی، نصف شبی! شیطون برده تو دلت، قلقلکت بده؟ هاااا؟” عراقچی پاسخ داد: “اصلا شماره تلفن را ندارم، به خدا!” خبرنگار ملانصرالدین اصرار کرد: “پس تکلیف نرمش قهرمانانه چی می‌شه؟ اولش نرمشه، بعد می‌شه گرمش، لابد بعدش هم نینیش نانای..!”

معاون وزیر امور خارجه، به این جا که رسید، سرش را انداخت و رفت و گفت: “برو گم شو بینیم بابا!” خبرنگار می‌گوید: “معلوم است، اون پشت مشت‌ها خبری است.”  

شاید این را هم بپسندید