گفتگوی صفا گزارش زاده، با مقام علیایِ آجودان باشی کلِ شرکت ایران خودرو

صفا: در این هفته،من صفا گزارش‌زاده با آجودان‌باشی خاصۀ شرکت ایران خودرو به گفتگو پرداخته‌ام تا هم ببینم، چقدر خودشون کف کردن…

 • آجودان‌باشی: خودشون کف کردن، چیه؟ خودکفا شدن..!

صفا: آهان! بله همین که ایشون فرمودن! و سئوال دوم، این چه وضعشه!؟

 • آجودان‌باشی: چی چی چه وضعشه! همینه که هست، می‌خوای بخواه، نمی‌خوای هری!

صفا: این که سئوال دوم بود. سئوال اول، چقذه خودکفا شدین؟

 • آجودان باشی: خیلی..!

صفا: خیلی یعنی چقذه؟

 •  آجودان باشی: مثلا ما در زمینۀ تولید خودروهای پژو، تقریبا دیگه جنسی از فرانسه وارد نمی‌کنیم…
 • صفا: از چین چی؟
 • آجودان باشی: اون دیگه به تو ربطی نداره…!
 • صفا: چطور ربطی نداره؟ داری جنس از چین وارد می‌کنی، بعد بهش می‌گی خودکفایی؟
 •  آجودان باشی: خودکفایی انواع داره… این هم یه جورشه!
 • صفا: چه جورشه؟ جنس سفارش می‌دی به چین، برات می‌زنه. می‌آی این جا سوار می‌کنی، با نصف عمرِ جنس فرانسوی… نه کیفیت داره و نه با این وضع دلار، می‌شه گفت ارزونه!
 • آجودان باشی: خب برامون صرف نداره، مجبوریم همین کار را بکنیم. تحریم هم هستیم، دیگه بدتر!
 • صفا: پس چرا دیگه می‌گی خودکفایی؟
 • آجودان باشی: خب چون از اهداف محوله به ما خودکفاییه. ما هم باید از شعار خودکفایی استفاده کنیم.

صفا: زکی! چون به شما هدف خودکفایی محول شده، شما فقط اسمش را می‌برین؟

 • آجودان باشی: خیلی نامردی؟ یعنی ما همۀ جنس‌هامونو از چین وارد می‌کنیم؟ خب خیلی‌هاشو خودمون می‌سازیم.

صفا: آخه مرد حسابی! با این وضع بی‌کاری، اصلا چرا باید از چین وارد کنی؟ مگه کیفیت جنس‌های چینی، چقدر با جنس‌های خودمون فرق داره؟

 • آجودان باشی: ببین، اگه برات سوء تفاهم پیش اومده بذار روشنت کنم. ما این جا بنگاه خیریه نیستیم. بصرفه، همین جا تولید می‌کنیم. نصرفه، وارد می‌کنیم.

صفا: به چه قیمتی؟ خب کیفیت را داری پایین می‌آری… از اون مهمتر، هر بار دلار بالا می‌ره، شما هم گروون می‌کنی، اون هم خیلی فاحش!

 • آجودان باشی: همون طور که بهت گفتم، این جا بنگاه خیریه نیست. از بیرون داریم وارد می‌کنیم و می‌بندیم، بخشی را هم همین جا می‌سازیم. صرف بکنه، داخل می‌سازیم، صرف نکنه، از بیرون می‌آریم. تا وقتی هم که مردم می‌خرن، تولید می‌کنیم. خیلی ناراضین، خب نخرن! کسی مجبورشون نکرده…       

صفا: اگه ما تبلیغات کردیم و مردم نخریدین، اون وقت چی؟

 • آجودان باشی: تو اگه تبلیغات کردی و تونستی زمانِ پیش فروش خودرو را از نیم ساعت به یک ساعت برسونی، بیا این جا جایزتو بگیر! 

 صفا: پس خیال شما، از بابت فروش کاملا راحته؟ اگه بر فرض محال، مردم نخریدن چی؟

 •  آجودان باشی: اون وقت یه فکری می‌کنیم. فعلا که اوضاع آرومه.حالا برو گم شو بیرون، بذار باد بیاد! 

صفا: خوانندگان عزیز، بنده رفتم گم بشم تا شمارۀ ماه آینده!

شاید این را هم بپسندید