شکایت از روحانی

احمد آقای قاطی پاتی

ایها الناس بنده همین الان می‌خوام برم از رئیس‌جمهوری شکایت کنم. کجا می‌باس برم؟

برم پیش این رئیسی؟ فک کنم خوب باشه ها… چون با هم کارد و پنیرند!

به عیال گفتم که برم پیش این رئیسی، از دست روحانی شکایت کنم. باز عقلش از من بهتره… می‌گه الکی الکی خودت رو می‌ندازی وسط دعوای این دو نفر..!

راست می‌گه! فردا پس فردا، می‌افتم وسط این دو تا..!

 ولی خب، اعتبارم هم زیاد می‌شه. نمی‌شه؟ مثلا برم نومزد بشم.

 آقا ما اینو به عیال گفتیم شر شد. آی به من حرف انداخت که سر پیری و معرکه گیری… زیر سرت بلند شده! راستش رو بگو کیو زیر سر داری؟ ای زن! نومزد که حتما زن استادن نیس که..! رئیس‌جمهوری هم اولش نومزده، بعدا می‌شه رئیس‌جمهوری! هاج و واج به من نیگا نیگا می‌کنه، بعد پخی می‌زنه زیر خنده! از چشاش معلومه فکرش رفته، نه صد جا، دقیقا یه جا که گلاب به روتون نمی‌شه حرفش را زد.

اصلا عیال رو ول کنین! من می‌خوام برم شکایت کنم، از دست روحانی! واسه خاطر دلار! این چه وضعشه؟ قبلنا، دلار همین جور می‌رفت بالا، بنده هم اندوختۀ دلار خودمو گذاشته بودم زیر… نه نمی‌گم کجا! خوب نیست آدم ثروتشو جار بزنه… می‌ذاشتم یه جایی و هر چی عیال می‌گفت: مرد برو برفوش تا چیزی گیرمون بیاد، می‌گفتم: زن! آدم نمی‌باس، همین جوری ثروتش رو آتیش بزنه، دود بشه بره هوا!

 اشتباه کردم! عقل اقتصادیِ این زن بهتر از منه… بهش نگینا! این همین جوری نزده می‌رقصه… اگه بشش بگین که شوورت گفت: عقل اقتصادیت بهتره، دیگه واویلاست! هی نق می‌زنه! خوبه خودت آخرش فهمیدی… چقذه گفتم اون موتور گازی رو نرفوش… حالا فروختی، همین چرخ (دوچرخه) شکسته به زورت گیرت اومده!

من می‌خوام برم از روحانی شکایت کنم! هی دلار می‌ره بالا! هی میاد پایین! مسخره‌شو درآورده… هی با این زانوی خراب، پا می‌زنم می‌رم بازار، می‌پرسم چند؟ می‌گه شده پونزده هزار تومن، داره می‌ره بالا! یه دلم می‌گه احمد آقا برو برفوش، کلی گیرت میاد! یه دلم می‌گه صبر کن، ممکنه بالاتر بره. تا بلاخره با عیال، عقلمونو می‌کنیم دو تا، نتیجه می‌گیریم که بریم برفوشیم، یهو می‌آد پایین… اصلا یه جورایی انگار افتاده رو لج و لج باز با من! یعنی چی؟ یعنی کل بازار ارز و اوراق نمی‌دونم چی چی، بند کرده به این که من می‌خوام اندوختۀ دلاریمو برفوشم یا نه…

 اصلا می‌دونین چیه؟ نمی‌رفوشم! یک کلوم ختم کلوم نمی‌رفوشم. نه تو مینا و نه تو غیر مینا! تا خیلی بالا نره، نمی‌دم که نمی‌دم… حالا ببینن! امروز هم رفتم، از اون جایی که نمی‌گم، این دو تا اسکناس یه دلاری را برداشتم، گذاشتم یه جای مطمئن‌تر. خیالتون راحت! کجا گذاشتم؟ به تو چه که کجا گذاشتم. شوما مردم کار و زندگی ندارین، چشاتونو گذاشتین تو زندگی من؟ برین رد کارتون!

شاید این را هم بپسندید